Puasa Dalam Gereja Orthodox

Author : Arethas Wahyu | Thu, 10 May 2018 - 00:10 | visits : 3709
Puasa dalam Gereja Orthodox Puasa dalam Gereja Orthodox bukanlah sebagai sarana menumpuk amal atau jasa untuk mendapatkan keselamatan. Puasa adalah disiplin rohani agar rahmat keselamatan di dalam Roh Kudus yang telah diterima secara cuma-cuma dalam iman kepada Sang Firman / Almasih (Kristus) itu menjadi realita yang menuntun kepada pengudusan dan perendahan diri di hadirat ..   continue reading

Puasa Dalam Gereja Orthodox

Puasa dalam Gereja Orthodox Puasa dalam Gereja Orthodox bukanlah sebagai sarana menumpuk amal atau jasa untuk mendapatkan keselamatan. Puasa adalah disiplin rohani agar rahmat keselamatan di dalam ..
Thu, 10 May 2018 - 00:10

Group

Top